4 Element

Hipokrat’tan Jung’a Kişilik Tipleri

İçerik: Bu seminer Astrolojik Sembolojinin en önemli yapı taşlarından, element bilgisini içermekte. 4.Element testiyle başlayan seminer Ateş, Toprak, Hava ve Su elementlerinin özelliklerinin ayrıntılı ele alınmasını içerir. Kişilik tiplerine bir giriş olarak 4 temel element bilgisi antik çağlardan bu yana neden farklı yapıda kişilerin var olduğuna bir açıklama getirmiştir. Hipokrattan Jung’a kadar gelen bu temel bilgi ve nasıl kullanılabileceği aktarılır.

Hedef: Kişi uygulanan test sonucunda kişiliğinde hangi elementi yoğun olarak hissedip dış dünyaya aksettirdiğini fark edecek, yaşamı boyunca karşılaştığı sorunları tahlil ederken test sonucunda eksik çıkan elementin oynadığı rolü analiz edip kendisine yeni hedefler koyabilir.

 

Kendini Tanı 

-Know Thyself- Doğum Haritası Bize Ne Öğretir  

İçerik: Astrolojinin ana sembolü ve içeriği, doğum haritasından ne beklenmeli, kişi hangi sorularına cevap alabilir. Doğum hartası yorumunun ne olduğu, ne olmadığı. Doğum haritasının elemanları, burçlar, planetler ve evlere kısa bakış. Arketip kavramı. Harita sembolojisi ve evlerin kutupsallığını içerir.

Hedef: Katılımcılar astroloji yoluyla kişisel farkındalıklarını nasıl yükseltebileceklerini görürler.

 

4 Temel Unsur 

Elementlerle Kişilik Dönüşümünün Gücü

İçerik: Bu seminer Astrolojik Sembolojinin en önemli yapı taşlarından, element bilgisinin üzerine eklenmektedir. Elementlere özelliklerini kazandıran 4 unsur ve bunların elementleri birbirine dönüştürme kapasitesi örneklerle açıklanır. Bu sayede modern astrolojinin bakış açısına uygun dinamik kişiliğin temelleri oturtulur.

Hedef: Bu temel sembolojinin katılımcının hayatında kullanabileceği örneklere dönüşmesi.

 

Evler Sembolojisi

Astrolojik Sembolojide Evler Neyi Temsil Eder?  

İçerik: Evlerin yaşamımızın hangi alanlarını temsil ettiği açıklanır. 1.evden başlayarak, her ev için olumlu uygulandığında yaşamımıza kattı değerler ya da olumsuz uygulandığında karşımıza çıkan sorunlar anlatılır.

Hedef: Kişi yaşamının farklı alanlarında işleyen dinamikleri çözümleme şansı bulur. Yaşamın doğal döngüsü içinde yer aldığı farkındalığı artar. Dinamik kişilik gelişimi için gerekli altyapı sağlanmış olur.

 

Koç Burcu  1/12  Başlangıçlar

Astropsikolojik Açıdan Koç Burcu

İçerik: Bu seminer Zodyak’ın ilk burcu olan Koç üzerine yoğunlaşır. Doğanın bu zamanında hissedilen enerjilerin Koç burcu sürecini nasıl şekillendirdiği anlatılır. Koç burcu sürecinin doğru kullanımıyla elde edilen güçlü yönler ve yanlış kullanımıyla işaretlenen zayıf (gölge) yönler analiz edilir.

Hedef: Koç süreci hangi motivasyonlarla hareket eder, yaşamsal hedefini hangi değerler tanımlar bu seminer sonucu farkındalık kazanılır. Bu seminere katılmak için Koç burcu olmak gerekmemektedir. Koç burcu başlangıçları tarif ettiği için bir başlangıç söz konusu olduğunda hangi dinamikler bunu tanımlar Koç burcu sürecini tanıyarak daha net anlayabiliriz. Burçları Koç olan ya da yükselen burcu Koç olan kişiler bu seminere katılımları sonucu kendilerini anlamak yolunda daha büyük adım atabilirler.

Boğa Burcu 2/12 Sahip olduklarımız

Astropsikolojik Açıdan Boğa Burcu

İçerik: Bu seminer Zodyak’ın ikinci burcu olan Boğa’yı anlamak üzerinedir. Doğanın bu zamanında hissedilen enerjilerin Boğa burcu sürecini nasıl şekillendirdiği anlatılır. Boğa’ya has özellikler ve onların doğru kullanımıyla ortaya çıkan güçlü yanları tartıldığı gibi aynı zamanda yanlış kullanımıyla işaretlenen zayıf (gölge) yönler analiz edilir.

Hedef: Bu seminerden kazanım sağlamak için Boğa burcu olmak gerekmemektedir. Boğa burcu süreci iyi anlaşıldığında seminere katılan kişi sahip olduğu değerleri ve onları nasıl algıladığı, onlarla ne yaptığı konusunda farkındalık kazanır. Burçları Boğa olan ya da yükselen burcu Boğa olan kişiler bu seminere katılımları sonucu kendilerini anlamak yolunda daha büyük adım atarlar.

İkizler Burcu 3/12 Düşünürüm

Astropsikolojik Açıdan İkizler Burcu

İçerik: Bu seminer Zodyak’ın üçüncü burcu olan İkizler’i yakından tanıyıp anlamak üzerinedir. Doğanın bu zamanında hissedilen enerjilerin İkizler burcu sürecini nasıl şekillendirdiği anlatılır. İkizler’e has özellikler ve onların doğru kullanımıyla ortaya çıkan güçlü yanları tartıldığı gibi aynı zamanda yanlış kullanımıyla işaretlenen zayıf (gölge) yönler analiz edilir.

Hedef: Bu seminerden kazanım sağlamak için İkilzer burcu olmak gerekmemektedir. İkilzer burcu süreci iyi anlaşıldığında seminere katılan kişi iletişim kurma, bilgiyi toplama, algılama ve yayma konularındaki kapasitesine objektif bir bakış açısı sağlar. Burçları İkizler olan ya da yükselen burcu İkilzer olan kişiler bu seminere katılımları sonucu kendilerini anlamak yolunda daha büyük adım atarlar.

Aktif felsefe Levent Şube 4 Element Astrolojik semboloji Semineri