Dr. Yasemin Manavbaşı, Evler sembolojisi semineriEvler Sembolojisi

Astrolojik Semboloji’de Evler Neyi İfade Eder?

 

Astrolojinin kişilik gelişiminde bir araca dönüşmesi doğum haritası yorumu sayesinde gerçekleşir. Doğum haritası kişinin doğduğu anda göksel cisimlerin pozisyonlarının izdüşümlerinin bir dairesel şekle oturtulmasıdır. Bu daire 12’ye bölünür ve ortaya 12 ev çıkar. Her ev bir burçla temsil edilir ve bir de planetsel yöneticisi vardır.

Evler insan hayatının değişik arenalarını temsil edildiği kısımlardır. Bu sembolojiyi anlamak neden hayatımızın farklı alanlarında farklı davranışlar sergilediğimizi de açıklar.

İçerik: Evlerin yaşamımızın hangi alanlarını temsil ettiği açıklanır. 1.evden başlayarak, her ev için olumlu uygulandığında yaşamımıza kattı değerler ya da olumsuz uygulandığında karşımıza çıkan sorunlar anlatılır.

Hedef: Kişi yaşamının farklı alanlarında işleyen dinamikleri çözümleme şansı bulur. Yaşamın doğal döngüsü içinde yer aldığı farkındalığı artar. Dinamik kişilik gelişimi için gerekli altyapı sağlanmış olur.

Katılımcı sayısı: en az 6 en çok 15

Süre: 90 dakikika

 

Bu seminer 27 Şubat 2014 Persembe günü saat 20:00 Levent Yeni Yüksektepe Şubesinde katılımcılarla buluşmuştur.