Başak Burcu 6/12 Verim & Fayda

Astropsikolojik Açıdan Başak Burcu

 

başak_klasik

Başak burcunu anlamak için yine her zaman olduğu gibi gözlerimizi Güneş’in Başak takımyıldızına girdiği zamana çeviriyoruz ve doğayı inceliyoruz.

Bir toprak burcu olan Başak burcunun başlangıcı yaklaşık 23 Ağustos’a, yazın sonbahara döndüğü zamana denk gelir. Doğa tüm bereketini göstermiş ürünler toprak üzerinde olgunlaşabilecekleri en üst seviyeye ulaşmıştır. Diğer bir değişle hasat zamanı gelmiştir. Ürünler becerikli ellerle toplanmalı, faydalı olanlar faydasızlardan ayrılmalıdır. Bu işlerin herkesin yararına sonuçlanabilmesi dikkat, hüner, beceri gerekir. Yani Başak burcunu tanımlayan sıfatlar.

İçerik: Bu seminer Zodyak’ın altıncı burcu olan Başak’ı yakından tanıyıp anlamak üzerinedir. Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi doğanın bu zamanında hissedilen enerjilerin Başak burcu sürecini nasıl şekillendirdiği anlatılır. Başak’a has özellikler ve onların doğru kullanımıyla ortaya çıkan güçlü yanları tartıldığı gibi aynı zamanda yanlış kullanımıyla işaretlenen zayıf (gölge) yönler analiz edilir. Her şey mükemmel olsun yaklaşımının pratikte Başak’ın önünü nasıl tıkadığı gibi.  (Bknz: http://benkonulu.blogspot.com.tr/2014/11/basak-burcunun-krbac.html)

Hedef: Bu seminerden kazanım sağlamak için Başak burcu olmak gerekmemektedir. Başak burcu süreci iyi anlaşıldığında seminere katılan kişi günlük hayatın gerekliliklerine karşı nasıl bir tavır içinde olduğunu, verim ve fayda konularına algısını yeniden değerlendirme şansına kavuşur. Burçları ya da yükselen burçları Başak olan kişiler bu seminere katılımları sonucu kendilerini anlamak yolunda daha büyük adım atarlar.20140918_213613

Katılımcı sayısı: en az 6 en çok 15

Süre: 90 dakika

 

Bu seminer 18 Eylül 2014 Perşembe günü saat 20:00 Yeni Yüksektepe Levent Şubesi’nde katılımcılarla buluşmuştur.